Skip to main content

Vorm geven aan inhoud

Okander adviseert over zinvolle oplossingen voor vraagstukken rondom huisvesting van maatschappelijke voorzieningen. Inventariseren, analyseren, vertalen, adviseren en realiseren. Met een scherpe, frisse blik en met kennis van zaken. Op eigen wijze, met het vermogen te verbinden en met oog voor actuele ontwikkelingen en de toekomst.

Speelveld

Vanuit Okander zet Anke de Boer haar talenten in voor vernieuwende, passende en haalbare oplossingen voor huisvestingsvraagstukken op het vlak van onderwijs, kinderopvang en andere maatschappelijke voorzieningen. Okander werkt onder meer voor gemeenten, schoolbesturen en organisaties voor kinderopvang.
Onderwijshuisvesting // Huisvestingsadvies // Huisvestingsbeleid // MFA’s, brede scholen, kindcentra, IKC // Visievorming onderwijs - kinderopvang // Vertaling van inhoud naar visie op huisvesting // Ruimtelijke en functionele PvE's // Eigendom, beheer & exploitatie // Planmatig onderhoud // Strategisch huisvestingsplan // Locatieonderzoeken // Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw - verbouw - renovatie
Nieuwsgierig naar de activiteiten van Okander? Op de LinkedIn-pagina leest u meer over projecten en activiteiten.

Samenwerken met Okander

Bent u nieuwsgierig naar mijn aanpak en benieuwd of we iets voor elkaar kunnen betekenen? Bel me of stuur een email. Ik ga graag met u in gesprek.